Integra la Inteli·ligència Artificial a les teves solucions SAP accelerant l'eficiència i la velocitat 

Millora l'eficiència, precisió i la presa de decisions a la teva empresa gràcies a la integració de la intel·ligència artificial en entorns SAP.

Objectius

Optimitzem el procés d'integració d'intel·ligència artificial en entorns SAP de manera simple.

Ofrece un portal y mejora las interacciones con tus proveedores o clientes internos o externos con una intranet corporativa. Una plataforma que se ofrece a proveedores o clientes para que obtengan información relevante sobre aquellas interacciones repetitivas y que generan consultas directas al personal mediante teléfono y/o mail. Esto permite agilizar procesos internos existentes y genera un entorno de autoservicio donde no hay bloqueos.

 

Dile más al lector

Programem una IA per adaptar-la a les necessitats de cada projecte. Mitjançant l'aplicació de machine learning generem prediccions basades en dades reals. Optimitzem processos complexos amb algoritmes basats en aprenentatge i tasques, segons els objectius que es vulguin assolir, avaluant la qualitat dels models. y
  • convertir visitantes en leads.
iStock-1352907784

Beneficis

Benefici de l'aplicació intel·ligent d'IA en entorns SAP

Millora de l'eficiència

La IA pot automatitzar tasques repetitives i reduir els errors humans, cosa que millora l'eficiència i la precisió en la presa de decisions.

Anàlisi de dades

La IA pot ajudar a analitzar grans quantitats de dades de SAP i generar informació valuosa que es pot utilitzar per prendre decisions informades.

Personalització

La IA pot ser utilitzada per personalitzar l'experiència de l'usuari i oferir solucions personalitzades basades en les seves necessitats i preferències.

Predicció intel·ligent

La IA es pot utilitzar per fer prediccions precises sobre el rendiment futur de l'empresa i ajudar a prendre decisions estratègiques.

Millora de la presa de decisions

La IA pot oferir informació valuosa i suggeriments per millorar la presa de decisions i optimitzar els processos empresarials.

Automatització

La IA pot automatitzar tasques que abans requerien intervenció humana, cosa que redueix els costos i augmenta l'eficiència.

iStock-1168019993
iStock-853931342
iStock-1388913352

Clusterització de clients i proveïdors

Obtingueu un control personalitzat sobre aquestes tasques.

iStock-849858958

Aplicació de models de IA a SAP mitjançant Machine Learning

A partir de respostes i dades, obtenim regles amb què el sistema farà prediccions.

Si vols més informació sobre el servei IA a SAP, completa aquest formulari ->