Experiència del client

Et donem noves formes d'interactuar amb els teus clients basant-nos en les últimes novetats d’explotació de dades i intel·ligència artificial. Treballem amb tu per a que cada pas que doni el teu negoci mantingui al teu client atès, satisfet i motivat.

kaleidico-7lryofJ0H9s-unsplash-1

La satisfacció del client és l'objectiu que has d'aconseguir.

Oferir-li la millor conversa possible al teu client

Qualssevol lloguer dada identificada, tota interacció genera alternatives, opcions i informació que devem tenir en compte per a que les converses que tinguis amb els clients siguin rellevant per ells.

Millora les interaccions del customer journey

La teva companyia té mil d’usuaris que a travès dels diferents canals que els ofereixes interactuen amb la teva organització. Aprofita’ls i simplifica la complexitat.

Crea impacte amb l’omnicanalitat

Un entorn omnicanal. Cada missatge que es dona al client ha d’estar alineat amb la línia d’acció i estratègia corresponent. Ofereix rapidesa i coherència al client.

Anticipa la informació en el moment oportú

Les eines tecnològiques i processos de l’organització han d’integrar-se en aquestes converses per ser el top of mind dels teus clients. Anticipat a oferir el que necessiten i guanya a la teva competència. Disenya l’experiència ideal per a cada un dels teus clients. 

El Customer Engagement Platform sostén la interoperabilitat

Habilita el teu Operational Backbone amb la capacitat de donar aquest suport als canals d’interacció autònoma dels teus clients ia  tots els teus empleats en la seva interacció amb el client. Ja sigui en el teu CRM de contact center, en el teu ERP de gestió logística, en la teva App de tècnics de camp o en el teu PoS.

Una fracció del cost tradicional amb un retorn mesurable

Les noves tecnologies de IA, Smart Vision i cognitives estan revolucionant el potencial de personalització cap als clients i sumant a nostre extens catàleg d’algoritmes de Machine Learning. Construïm propostes de valor que cobreixen qualsevol necessitat de rendibilització dels touchpoints dels teus customer Journeys.